Diğer Konular

Şehzâde Halil’in Kaçırılması Olayı (1357-1359)

14. yüzyıl ortasında gerçekleşen Rumeli'ye geçişin ardından bölgedeki askeri politikalar ve iskân hareketleri çok kısa sürede sonuç vermiş, İpsala, Keşan, Malkara ve Tekirdağ hattında yeni bir uc bölgesi oluşmuştur. 1357 yılına gelindiğinde ise Rumeli'de gerçekleşen bu gelişmeleri sekteye uğratan bir dizi olay meydana gelmiş ve özellikle diplomatik bakımdan Osmanlı Devleti'ni son derece zor duruma düşüren… Okumaya devam et Şehzâde Halil’in Kaçırılması Olayı (1357-1359)

Reklamlar
Diğer Konular

Süleyman Paşa’nın Vefatı (1357/1358?)

Erken dönem Osmanlı tarihinde çok önemli bir yere sahip olan, neredeyse sultanlara eşdeğer bir anlatım ve övgüye mazhar olan Süleyman Paşa, erken sayılabilecek yaşta trajik bir şekilde vefat etmiş bir Osmanlı şehzâdesidir. Birçok tarihçi tarafından doğum tarihi 1316 yılı olarak kabul görse de 1324 yılındaki Mekece Vakfiyesinde adı şahitler arasında geçtiği için (سليمان بن اورخان - Süleyman bin… Okumaya devam et Süleyman Paşa’nın Vefatı (1357/1358?)

Osmanlı Savaş Tarihi

Rumeli’ye Geçiş (1352/1354?)

1337 yılında gerçekleşen İzmit ve Koyunhisar'ın Fethi'nin ardından Osmanlı kaynakları yaklaşık 15 yıl süren ve Rumeli'ye geçiş ile sonlanan bir suskunluk evresine girmiştir. Karesi Beyliği'nin ilhâkı ve sonrasında gerçekleşen İzmit ve Koyunhisar kalelerinin alınmasının ardından, Güney Marmara ve Kocaeli yarımadasında tartışmasız bir üstünlük sağlayan Osmanlı Devleti doğal sınırlarına ulaşmış, batıda ve kuzeyde boğazlara dayanmıştır. Bu… Okumaya devam et Rumeli’ye Geçiş (1352/1354?)

Osmanlı Savaş Tarihi

İzmit ve Koyunhisar’ın Fethi (1337/1338)

İznik'in Fethi'nin ardından Sultan Orhan vakit kaybetmeden Bizans İmparatoru (Genç) III. Adronikos Paleologos'un Chalkidike'de (Halkidiki) [1] olmasını fırsat bilerek) mancınıklar ile birlikte büyük bir ordu ile Nikomedia'yı (İzmit veya Osmanlı kaynaklarındaki İznikmid) kuşatmıştır. İmparator, aldığı bu haber üzerine süratle Nikomedia (İzmit) üzerine yönelmiştir. Filo, İzmit'e yaklaştığında ise Sultan Orhan bir elçi göndermiş ve anlaşmaya razı… Okumaya devam et İzmit ve Koyunhisar’ın Fethi (1337/1338)

Osmanlı Savaş Tarihi

Karesi Beyliği’nin Fethi (1334/1335)

Sultan Orhan'ın İznik Fethi'nden hemen sonra bölgede, birtakım siyasî gelişmeler yaşanmıştır. Bu gelişmeleri daha iyi anlamak adına artık bir devlet düzenine geçmiş olan Osmanlı ile Karesi Beyliği arasındaki husumetin incelenmesi gerekmektedir. Rivayet olunur ki (bknz. İnalcık) Orhan Gazi'nin Bursa Fethi öncesinde aldığı Adraneia/Adranos (Orhaneli) Kalesi, Karesi hükümeti tarafından hoş karşılanmamış ve bu düşünce devam eden… Okumaya devam et Karesi Beyliği’nin Fethi (1334/1335)

Osmanlı Savaş Tarihi

İznik’in Fethi (1330/1331)

Uzun yıllar Roma ve devamında Bizans için son derece önemli ve stratejik bir konumda olan İznik, Hristiyanlarca da kutsal kabul edilmekte olup ilki 325, ikincisi 787 yılında gerçekleşen iki ekümenik konsile ev sahipliği yapmıştır. 1204 yılında 4. Haçlı seferi sırasında gerçekleşen Latin İstilası sırasında da geçici bir süre Bizans payitahtlığı görevini üstlenmiştir. Konstantinopolis'in 1261 yılında İmparator… Okumaya devam et İznik’in Fethi (1330/1331)

Osmanlı Savaş Tarihi

Pelekanon (Eskihisar) Savaşı (1329)

Sultan Orhan'ın tahta çıkışının ilk döneminde Kocaeli yarımadası ve Bolu dolaylarında Akçakoca ve Konuralp akınlarına devam etmiş, gerçekleşen Aydos ve Samandıra fetihleri ile bölgedeki dengelerin değişmesine sebep olmuşlardır. Aynı sene (1328) içinde bu iki emektar gazi vefat etmiş ve bölgedeki akınları Gazi Abdurrahman ile Kara Mürsel üstlenmiştir. Bölgenin idari sorumluluğu ise Süleyman Paşa ve o… Okumaya devam et Pelekanon (Eskihisar) Savaşı (1329)