Diğer Konular

Alp Olmanın 9 Şartı

Alplık [1], özellikle 11., 12. ve 13. yüzyıllarda Anadolu coğrafyasında sıklıkla adı geçen askeri sınıf/ünvan olarak karşımıza çıkmasına rağmen aslında eski ve köklü bir geçmişe sahiptir. İlk kez yazılı olarak Göktürk Kitabelerinde rastlanan bu sıfat, hükümdarın iki [2] özelliğinden biri olarak vurgulamaktadır. Bu yazıtlarda yiğit ve savaşçı anlamlarında kullanılmıştır. Bahsi geçen yazıtlarda alplıktan şu şekilde bahsedilmektedir: "...(Önceleri)… Okumaya devam et Alp Olmanın 9 Şartı

Osmanlı Savaş Tarihi

Köprühisar Fethi ve İznik Kuşatması (1300-1301)

Bilecik, Yarhisar ve İnegöl fetihleri esnasında gerçekleşen düğün hadisesinin ardından beylik içerisinde bir dizi siyasi gelişme gerçekleşmiştir. Kısa zamanda hakimiyet alanını ciddi anlamda genişleten Osman Gazi, bölgesel yöneticiler tayin etmeyi uygun bulmuştur. Bu sebeple, yönetim merkezi olan Karacahisar (İnönü) bölgesini oğlu Orhan Bey'e (o dönemde henüz 19 yaşında olmasına rağmen akınlarda aktif bir rol sergilemekteydi),… Okumaya devam et Köprühisar Fethi ve İznik Kuşatması (1300-1301)

Osmanlı Savaş Tarihi

Bilecik, Yarhisar ve İnegöl Fetihleri (Düğün Olayı) (1299)

Karacahisar Fethi'nin ardından hızlı bir teşkilatlanma dönemine giren [1] Osmanlı Beyliği, sonrasındaki on yıl içerisinde çevre tekfurluklara özellikle Söğüt'ün kuzeyindeki bölgeye akınlar düzenlemiş fakat herhangi bir fetih gerçekleştirmemiştir. Daha çok keşif ve ganimet toplama üzerine gerçekleşen bu akınlarda Sakarya nehrini kuzeyindeki Kırka (Xırka) ve Yenice-i Taraklı (Dablais) (Bugünkü isimleri ile Yenipazar ve Taraklı) bölgeleri hedef… Okumaya devam et Bilecik, Yarhisar ve İnegöl Fetihleri (Düğün Olayı) (1299)

Diğer Konular

Ertuğrul Gazi’nin Baba Adı Sorunsalı

Görsel medya unsurlarının (özellikle televizyon dizilerinin) da etkisiyle günümüzde daha çok dikkat çeken ve popülaritesi gün geçtikçe artan klasik (erken) dönem Osmanlı Tarihi ile ilgili en başta akla gelen konu muhtemelen Ertuğrul Gazi'nin baba adı sorunudur. Devletin ilk dönemlerinde tarih yazımına yeterince önem verilmemesi sebebiyle döneme ilişkin bilgileri 15. ve 16. Yüzyıl tarihçilerinden öğrenebildiğimiz konuyla… Okumaya devam et Ertuğrul Gazi’nin Baba Adı Sorunsalı

Osmanlı Mimari Tarihi

Ertuğrul Gazi Türbesi

Osmanlı Beyliği'nin ilk yıllarında Söğüt yerleşkesine yapılan ve (her ne kadar yapılan restorasyonlarda orjinal halinden eser kalmasa da) günümüze ulaşan bir diğer eser de Ertuğrul Gazi Türbesi'dir. Tarihçiler tarafından benimsenen ortak görüşe göre m. 1280-1281 yıllarında Söğüt'te vefat eden Ertuğrul Gazi'nin ebedî istirahatgâhı olan türbe ve haziresi rivayete göre, ilk önce Osman Gazi döneminde açık… Okumaya devam et Ertuğrul Gazi Türbesi

Osmanlı Mimari Tarihi

Ertuğrul Gazi Mescidi (1281 ‘den önce)

Osmanlı Beyliği'nin ilk mimari eseri olarak görülen mescit, Ertuğrul Gazi'nin döneminde yapılmış olup tarihçiler tarafından ortak kabul gören Ertuğrul Gazi'nin ölüm tarihinden (1281) önce yapıldığı düşünülmektedir. Yaygın inanışa göre, Ertuğrul Gazi'nin yanındakiler ile birlikte Söğüt'e ilk geldiklerinde yerleştikleri bölge olduğu düşünülmektedir. Bugün Söğüt ilçe merkezinin güneyinde Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mescit, Söğüt Deresi'nin hemen… Okumaya devam et Ertuğrul Gazi Mescidi (1281 ‘den önce)

Osmanlı Savaş Tarihi

Karacahisar Fethi (1288)

Domaniç Savaş'ında İnegöl tekfuru ile ortak hareket ederek Osman Gazi'ye karşı bir saldırı düzenleyen ve aslında bir Selçuklu haraçgüzarı olan Karacahisar tekfuruna karşı çok geçmeden bölgesel bir tepki yükselmiştir. Hatta bir çok rivayette Selçuklu sultanının duruma müdahil olduğu ve ordusuyla bizzat bugünkü Eskişehir merkezinin yaklaşık 7 km güney-batısında Karacaşehir [1] sırtlarında bulunan Karacahisar önlerine geldiğinde… Okumaya devam et Karacahisar Fethi (1288)