Diğer Konular

Samsa Çavuş Camisi (1290?-1310?)

Samsa Çavuş Camisi, erken dönem Osmanlı mimarisinin pek bilinmeyen (mimari açıdan pek de kayda değer görülmeyen) eserlerinden biridir. Bu eser ile ilgili bilgi vermeden önce eserin bânisine kısaca değinmek gerekmektedir. Osmanlı tarih anlatımında adı ilk kez Çavuş unvanı ile anılan Samsa Çavuş hakkında tarihi kaynaklar, 13. yüzyıl sonlarında ve 14. yüzyıl başlarındaki  zaman dilimi içerisinde… Okumaya devam et Samsa Çavuş Camisi (1290?-1310?)

Reklamlar
Diğer Konular

Dırazali, Aktimur ve Balabancık Kaleleri (1302-1304)

14. yüzyıl başlarında Bilecik, Yarhisar ve İnegöl fetihlerinin ardından bölgedeki aktif gaza faaliyetlerine ivme kazandıran Osman Gazi'nin, şöhreti ve diğer Türkmen beylikleri içerisindeki itibarı artmış ve Türkmenler'in bölgeye göçleri ile birlikte ciddi bir nüfus artışı yakalanmıştır. Savaşçıların/Gazilerin sayılarının gün geçtikçe artması ile birlikte Osman Gazi, Mysia'da (Güney Marmara'da) durdurulamaz bir güç haline gelmiştir. Takip eden… Okumaya devam et Dırazali, Aktimur ve Balabancık Kaleleri (1302-1304)

Diğer Konular

Ertuğrul Gazi Türbesi

Osmanlı Beyliği'nin ilk yıllarında Söğüt yerleşkesine yapılan ve (her ne kadar yapılan restorasyonlarda orjinal halinden eser kalmasa da) günümüze ulaşan bir diğer eser de Ertuğrul Gazi Türbesi'dir. Tarihçiler tarafından benimsenen ortak görüşe göre m. 1280-1281 yıllarında Söğüt'te vefat eden Ertuğrul Gazi'nin ebedî istirahatgâhı olan türbe ve haziresi rivayete göre, ilk önce Osman Gazi döneminde açık… Okumaya devam et Ertuğrul Gazi Türbesi

Diğer Konular

Ertuğrul Gazi Mescidi (1281 ‘den önce)

Osmanlı Beyliği'nin ilk mimari eseri olarak görülen mescit, Ertuğrul Gazi'nin döneminde yapılmış olup tarihçiler tarafından ortak kabul gören Ertuğrul Gazi'nin ölüm tarihinden (1281) önce yapıldığı düşünülmektedir. Yaygın inanışa göre, Ertuğrul Gazi'nin yanındakiler ile birlikte Söğüt'e ilk geldiklerinde yerleştikleri bölge olduğu düşünülmektedir. Bugün Söğüt ilçe merkezinin güneyinde Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mescit, Söğüt Deresi'nin hemen… Okumaya devam et Ertuğrul Gazi Mescidi (1281 ‘den önce)