Diğer Konular

Ertuğrul Gazi’nin Baba Adı Sorunu

Görsel medya unsurlarının (özellikle televizyon dizilerinin) da etkisiyle günümüzde daha çok dikkat çeken ve popülaritesi gün geçtikçe artan klasik (erken) dönem Osmanlı Tarihi ile ilgili en başta akla gelen konu muhtemelen Ertuğrul Gazi'nin baba adı sorunudur. Devletin ilk dönemlerinde tarih yazımına yeterince önem verilmemesi sebebiyle döneme ilişkin bilgileri 15. ve 16. Yüzyıl tarihçilerinden öğrenebildiğimiz konuyla… Okumaya devam et Ertuğrul Gazi’nin Baba Adı Sorunu

Reklamlar
Diğer Konular

Ertuğrul Gazi Türbesi

Osmanlı Beyliği'nin ilk yıllarında Söğüt yerleşkesine yapılan ve (her ne kadar yapılan restorasyonlarda orjinal halinden eser kalmasa da) günümüze ulaşan bir diğer eser de Ertuğrul Gazi Türbesi'dir. Tarihçiler tarafından benimsenen ortak görüşe göre m. 1280-1281 yıllarında Söğüt'te vefat eden Ertuğrul Gazi'nin ebedî istirahatgâhı olan türbe ve haziresi rivayete göre, ilk önce Osman Gazi döneminde açık… Okumaya devam et Ertuğrul Gazi Türbesi

Diğer Konular

Ertuğrul Gazi Mescidi (1281 ‘den önce)

Osmanlı Beyliği'nin ilk mimari eseri olarak görülen mescit, Ertuğrul Gazi'nin döneminde yapılmış olup tarihçiler tarafından ortak kabul gören Ertuğrul Gazi'nin ölüm tarihinden (1281) önce yapıldığı düşünülmektedir. Yaygın inanışa göre, Ertuğrul Gazi'nin yanındakiler ile birlikte Söğüt'e ilk geldiklerinde yerleştikleri bölge olduğu düşünülmektedir. Bugün Söğüt ilçe merkezinin güneyinde Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan mescit, Söğüt Deresi'nin hemen… Okumaya devam et Ertuğrul Gazi Mescidi (1281 ‘den önce)

Osmanlı Savaş Tarihi

Karacahisar Fethi (1288)

Domaniç Savaşı'nda İnegöl tekfuru ile ortak hareket ederek Osman Gazi'ye karşı bir saldırı düzenleyen ve aslında bir Selçuklu haraçgüzarı olan Karacahisar tekfuruna karşı çok geçmeden bölgesel bir tepki yükselmiştir. Hatta bir çok rivayette Selçuklu sultanının duruma müdahil olduğu ve ordusuyla bizzat bugünkü Eskişehir merkezinin yaklaşık 7 km güney-batısında Karacaşehir [1] sırtlarında bulunan Karacahisar önlerine geldiğinden… Okumaya devam et Karacahisar Fethi (1288)

Osmanlı Savaş Tarihi

Domaniç/İkizce Savaşı (1286)

Kulacahisar fethinden hemen sonra İnegöl tekfuru, bir ittifak arayışına girmiş ve halihazırda bir Selçuklu haraçgüzarı olan Karacahisar tekfuru ile anlaşarak ortak bir kuvvet vücuda getirmişlerdir. Önceki yıllarda gerçekleşen olaylar ve sonrasında bölgede aktif bir gaza stratejisi benimseyen Osman Gazi kuvvetlerine karşı ilk ciddi ittifak bu şekilde oluşmuştur. Olayın oluşumu Âşıkpaşazâde'nin Tevârîh-i Âli Osman adlı eserinde şu… Okumaya devam et Domaniç/İkizce Savaşı (1286)

Osmanlı Savaş Tarihi

Kulacahisar Fethi/Baskını (1285)

Ermeni-Beli Savaşı/Çatışması’nın hemen ardından meşhur ve efsanevi rüya hadisesi yaşanmış [1] ve sonrasında Osman Gazi bölgede aktif gaza rolünü üstlenmiştir. İnegöl Ovası’ndan geçen mevsimlik göç yollarının güvene alınması [2] amacıyla, İnegöl tekfurluğu için bir gümrük karakolu vazifesinde olan Kulacahisar’ı almak üzere harekete geçmiştir. Konu Âşıkpaşazâde'nin Tevârîh-i Âli Osman  adlı eserinde şu şekilde aktarılmaktadır: "Hemandem bu ta'biri kim… Okumaya devam et Kulacahisar Fethi/Baskını (1285)